ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

Безопасост на движение по пътищата

В ДГ "Калина " е изградена външна площадка и е осигурен вътрешна преносима площадка за провеждане на ситуации по БДП с децата от всички групи. Разполага с превозни средства, светофар конуси и предпазни средства.