ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

Група "Пчелички"

 

Учителки: Мая Николова
                   Весела Клисарска

 

Помощник-възпитател: Александрия  Стоянова

 

Група „Пчелички” – деца родени 2018 година.
Групата е на І етаж, вход ул. „Венелин”

"Звездички" - ДГ Калина - Дупница
"Калинки" - ДГ Калина - Дупница
"Патета" - ДГ Калина - Дупница
"Пчелички" - ДГ Калина - Дупница
"Зайчета" - ДГ Калина - Дупница
"Слънчица" - ДГ Калина - Дупница
"Таралежи" - ДГ Калина - Дупница
"Цветя" - ДГ Калина - Дупница