Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

Дневен режим

 

6.30 – 8.15 Прием/след този час приемните входове се заключват, а закъснелите се приемат през централния вход - ул.”Велико Търново” 8
8.15– 8.30 Утринна гимнастика
8.30 – 9.00 Закуска
9.00 – 10.00 Педагогическа ситуация, съгласно седмичната образователна програма на групата, вкл. английски език
10.00 – 10.15 Плодова закуска
10.00 – 12.00 Игри и допълнителни дейности съгласно графика на групата
12.00 – 15.00 Обяд и следобеден сън
15.00 – 15.30 Следобедна закуска
15.30 - 16.00 Педагогическа ситуация, съгласно седмичната образователна програма на групата
16.00 – 17.00 Игри и допълнителни дейности съгласно графика на групата
17.00 – 18.00 Изпращане

 

 

"Звездички" - ДГ Калина - Дупница
"Калинки" - ДГ Калина - Дупница
"Патета" - ДГ Калина - Дупница
"Пчелички" - ДГ Калина - Дупница
"Зайчета" - ДГ Калина - Дупница
"Слънчица" - ДГ Калина - Дупница
"Таралежи" - ДГ Калина - Дупница
"Лъвчета" - ДГ Калина - Дупница