Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

График за провеждане на заниманията по физическа култура, музика и допълнителни дейности / английски език, народни танци, таекуон-до, художествена гимнастика, футбол и рисуване/

                                                                                           

 ГРАФИК

на педагогическите ситуации по Физическа култура и Музика

и на допълнителните дейности  

 

ГРУПИ

понеделник

вторник

сряда

четвъртък

петък

I А

 09.30 ч. 

ФК

10.00 ч.

МВ

10.00 ч. 

ФК 

 

 09.30 ч.

МВ

 

 

 

 

 

  

I Б

10.00 ч. 

ФК 

09.30 ч.

МВ

10.00 ч. 

ФК 

 

 10.30 ч.

МВ

 

 

 

 

 

 

II А

 09.30 ч.

АЕ

 09.00 ч.

МВ

 09.00ч.

НТ

09.30 ч. 

АЕ 

 09.30 ч.

НТ

 

 11:00 ч.

ФК

11:00 ч.

Футбол 

 09.30 ч.

ФК

15.30 ч.

ТД

10.00.

мв

 

15.30 ч.

ХГ

 15.30 ч.

ТД

11:00 ч. 

МВ

 

 

 11:00 ч.

Футбол 

     

15.30 ч.

ХГ

   
           
II Б

10.00 ч.

АЕ

10.30 ч. 

МВ

 09.00 ч. 

НТ

 10.00 ч.

АЕ

09.00 ч. 

МВ

 

10.30 ч. 

ФК 

 11.00 ч.

Футбол

09.30 ч. 

МВ

10.30ч.

ФК

10.00ч.

НТ 

 

15.30 ч. 

ХГ

15.30 ч.

ТД  

 15.30 ч.

ХГ

 15.30 ч.

ТД  

11.00

Футбол 

 

 

 

 

 

 

III А

09.00 ч. 

АЕ

09.30ч. 

ФК

09.30

НТ

09.00ч. 

ФК 

09.30

НТ

 

10.00 ч. 

МВ

10.00 ч. 

АЕ

11.00

Рисуване 

9.30 ч. 

МВ 

11.00

Рисуване

 

15.30 ч.

ХГ 

 11.00 ч

МВ

15.30 ч.

ХГ 

    15.30 ч.

ТД

     11.30 ч.

Футбол

 

 

 11.30 ч

Футбол  

     15.30 ч.

ТД

 

 

 

 

           
 III Б

09.30 ч. 

МВ

09.00 ч. 

ФК

 09.30

НТ

09.00 ч. 

ФК

10.00 ч.

НТ

 

10.30 ч. 

АЕ 

 09.30 ч. 

АЕ

10.30 ч. 

МВ

10.00 ч. 

МВ

 

 15.00 ч. 

ХГ

11.30 ч. .

Футбол

 11.00

Рисуване 

 15.00 ч.

ТД

 10.30

Рисуване

 

 

15.00 ч.

ТД

15.00ч.

ХГ 

 

15.00 Футбол

                
 IV А

9.00 ч. 

МВ

10.30 ч. 

АЕ 

09.30ч.

НТ 

09.00 ч. 

АЕ  

10.00ч.

НТ

 

15.00 ч. 

ХГ 

 11.00 ч. 

ФК

 10.00 ч. 

МВ

 10.00 ч.

ФК

10.30

Рисуване 

   

12.00 ч. 

Футбол 

 10.30

Рисуване

10.30 ч. 

МВ 

12.00

 Футбол 
 

 

 15.00 ч. 

ТД

 15.00 ч.

ХГ

 15.00 ч.

ТД

10.00

НТ 

           
 IV Б

10.30 ч. 

МВ 

09.00 ч. 

АЕ 

09.00 ч. 

МВ

09.00 ч. 

МВ

10.30

Рисуване 

 

11.30 ч.

ФК

12.00 ч.

Футбол

09.30ч.

НТ 

10.30 ч. 

АЕ  

 12.00 

Футбол 
 

15.00 

ХГ 

15.00 ч. 

ТД 

10.30

Рисуване 

11.00 ч.

ФК 

 
     

 15.00 ч. 

ХГ

 15.00 ч.

ТД