ДГ Калина

Детска градина в град Дупница

ДГ "Калина"

град Дупница

O

 

 

 

 

ДГ "КАЛИНА" - град ДУПНИЦА

 

 

тук децата растат

сред традиции

и иновативност 

 

 

 

 

 

 

 

"Звездички" - ДГ Калина - Дупница
"Калинки" - ДГ Калина - Дупница
"Патета" - ДГ Калина - Дупница
"Пчелички" - ДГ Калина - Дупница
"Зайчета" - ДГ Калина - Дупница
"Слънчица" - ДГ Калина - Дупница
"Таралежи" - ДГ Калина - Дупница
"Цветя" - ДГ Калина - Дупница