ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

Футбол

 

       Футболът е най-популярната игра в света. Той възпитава ценни качества, които помагат при реализацията в живота.
       Футболът е съвършенният отборен спорт, който дава основно възпитание, формира характера и борческия дух заедно с уважение и дисциплина.
       Обучението по футбол се провежда от Янек Кючуков, Асен Нешев треньори по футбол – квалификационна степен от БФС

 

       Занятията се провеждат в три възрастови групи, два пъти седмично по 30 мин.по график.

        Такса - 15,00 лв. месечно - на две вноски по 60,00 лв за полугодие.

 

"Звездички" - ДГ Калина - Дупница
"Калинки" - ДГ Калина - Дупница
"Патета" - ДГ Калина - Дупница
"Пчелички" - ДГ Калина - Дупница
"Зайчета" - ДГ Калина - Дупница
"Слънчица" - ДГ Калина - Дупница
"Таралежи" - ДГ Калина - Дупница
"Цветя" - ДГ Калина - Дупница