Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

Английски език

 

       Изучаването на английски език би могло да бъде лесно, забавно и полезно в най-ранна детска възраст.
       Чрез игри, картинки, песни, римушки и забавления децата усвояват бързо и неусетно научават думи, изрази и песни.
       Занятията се провеждат в три възрастови групи, два пъти седмично по 30 мин.
       Работи се със съвременни езикови системи, предназначени за деца на възраст от 4 до 7 години. Системите са оборудвани с CD, DVD, учебни материали, стикери, много нагледни материали, забавни приказки и филми с познати анимационни герои.
       Децата се научават да разбират основни изрази , да отговарят на въпроси и да изпълняват основни инструкции и команди и запомнят думи и фрази без да се налага родителите да се включват в този процес. Обучението в детската градина е изградено на базата на много повторения , картинни методи, игри, рисуване, слушане и гледане на специални образователни филми.
       Обучението по английски език се провежда от Василка Миланова, преподавател в езикова школа “Миланова Спринг”, висше образование – ВПИ - Благоевград магистър по предучилищна педагогика  и ЮЗУ  Благоевград – преподавател по английски език .


       Занятията се провеждат в три възрастови групи, два пъти седмично по 30 мин. по график. Такса - 20,00 лв. месечно - на две вноски по 80,00 лв за полугодие.

СИСТЕМИ ЗА ОБУЧЕНИЕ:

ENGLISH ADVENTURE 1 AND 2

MY FIRST ENGLISH ADVENTURE

DVD – MAGIC ENGLISH –LEARN AND PLAY

ПРОГРАМА И МЕТОДИ НА ОБУЧЕНИЕ:
LEARN THROUGH PLAY
Учене чрез игра

LISTEN AND REPEAT
Слушане и повтаряне

LISTEN$ FOLLOW INSTRUCTIONS
Слушане и следване на инструкций

LISTEN AND IMITATE
Включва е езикови и визуални игри

CARPET GAMES
Игри на килима, любимо занимание на децата , в което скачайки, лазейки и забавлявайки се могат да редят картинки ,пъзели и игри с научените думи

FINGER PUPPET GAMES
Игри, римушки и стихове с пръсти

SING AND PLAY
Песни и игри

STORY TIME
Време за приказки

LISTEN AND COLOUR
Слушане и оцветяване

       Дайте шанс на децата си и възможност бавно, но трайно да навлизат в света на чуждите езици, нещо абсолютно необходимо в днешния глобален свят . Нека им отворим прозорец към света и ги направим съвременни и можещи млади хора.

 

"Звездички" - ДГ Калина - Дупница
"Калинки" - ДГ Калина - Дупница
"Патета" - ДГ Калина - Дупница
"Пчелички" - ДГ Калина - Дупница
"Зайчета" - ДГ Калина - Дупница
"Слънчица" - ДГ Калина - Дупница
"Таралежи" - ДГ Калина - Дупница
"Цветя" - ДГ Калина - Дупница