Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

Задължения на родителите

 Родителите са длъжни:

 • При довеждане на децата сутрин да ги предават на учителите или помощник-възпитателите. Детската градина не носи отговорност за децата, които не са предадени по приетия ред.
 • Да не изпращат лица, които учителите не познават, или за които не са уведомили предварително да вземат децата от детската градина.
 • Да уведомят учителите, ако децата ще се довеждат и вземат от по-големите им братя и сестри, като подпишат декларация за това
 • С цел неразпространение на остри заразни заболявания, в детската градина не трябва да се довеждат деца, имащи  следните симптоми:

- Повишена температура /над 37,0 градуса/

- Кашлица

- Хрема с обилни секрети от носа

- Болезнено и зачервено гърло

- Гнойни секрети от очите

- Повръщане

- Разстройство

- Обриви по тялото с неизяснен произход

След установяване на тези симптоми децата се връщат от детската градина.

 • Да преглеждат редовно децата си за главови паразити. При установяване на такива детето ще бъде отстранено от градината.
 • При отсъствие на детето от детската градина за повече от 30 дни по епидемиологични показания, да представят еднократен отрицателен резултат от изследване за патогенни чревни бактерии, а при отсъствие за повече от 2 месеца – да представят еднократен отрицателен резултат за чревни паразити.
 • При отсъствие от детската градина за повече от 10 дни се представя медицинска бележка от личния лекар, че детето е клинично здраво.
 • Да не донасят лекарства на децата си, освен ако не се касае за медикаменти при хронични заболявания /диабет, епилепсия, атопичен дерматит и др./. Тези лекарства се предават на медицинската сестра.
 • Да довеждат децата в приличен вид, здрави, с изрязани нокти, с чисти дрехи, които са удобни за обслужване. Без бодита и без обувки с връзки.
 • Да осигурят комплект резервни дрехи – бельо, чорапи, панталон и блуза, поставени в удобна торбичка.
 • За децата, които се напикават насън – протектор за матрак /120 на 60/
 •  Да осигурят пантофи с твърда подметка, удобни за обуване / задължително с лепенка, а не с катарама или връзки/, които да перат и подменят периодично.
 • Да осигурят по 2 бр. памучни хавлиени кърпи за ръце, размер 30 на 50 см.

 /перат се в детската градина/ и пижама, която родителите да вземат всеки петък за пране.

 • Да осигурят чаша за вода – пластмасова, с дръжка.
 • Да зашият закачалки за закачане на връхните дрехи.
 • Родителите са длъжни да контролират възможността за внасяне от детето на опасни за здравето предмети /кибрит, нож и др./, както и ценни вещи, накити, мобилни устройства, пари и др. Детската градина не носи отговорност при липсата и повредата им.
 • Да уведомят един ден предварително за отсъствието на детето от детската градина.
 • Да довеждат децата в детската градина до 8.15 ч сутрин.
 • При вземане на децата следобед, след тяхното предаване на родителя, не се допуска застояване на територията на детската градина и използването на съоръженията/ люлки, пързалки, катерушки и др./, тъй като това създава предпоставки за инциденти и рушене на имуществото на двора
 • Да участват в родителските срещи и да вземат участие при решения, свързани с учебния план на детската градина и групата, които да реализират в семейството.
 • Да участват в индивидуални срещи, инициирани от учителите или другите педагогически специалисти /логопед, психолог, ресурсен учител/ или от самите родители, в удобно време и за двете страни.
 • В началото на всяка учебна година родителите да дават актуални телефонни номера за връзка и актуален адреса по местоживеене.
 • Да осигуряват лични материали за занимание на детето, според изискванията в групата /флумастери, блокчета, книжки за оцветяване/.
 • Периодично да се информират за състоянието на детето.
 • Да информират учителките при промяна в здравословния статус на детето и възникване на специфични особености.
 • При възникване на проблеми да търсят съдействието на учителите, директора и и психолога на детската градина.
 • Да поддържат етични взаимоотношения и добър тон на общуване с децата, персонала и помежду си.
 • Забранява се внасянето на храни и напитки, по какъвто и да е повод, според приетата Наредба на БАБХ и правилника за вътрешния ред на ДГ „Калина”.
"Звездички" - ДГ Калина - Дупница
"Калинки" - ДГ Калина - Дупница
"Патета" - ДГ Калина - Дупница
"Пчелички" - ДГ Калина - Дупница
"Зайчета" - ДГ Калина - Дупница
"Слънчица" - ДГ Калина - Дупница
"Таралежи" - ДГ Калина - Дупница
"Цветя" - ДГ Калина - Дупница