Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

СГ "Усмивки"

Учители: Анастасия Димитрова

                  Спаска Паликарска

 

Помощник-възпитател: Елена Челенкова

Специална група за деца с увреждания „Усмивки” – разновъзрастова
 Групата е на І етаж, вход ул. „Велико Търново”.