ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

Новини

График за прием в първа възрастова група за учебната 2024-2025 година

График утвърден със заповед на Кмета на Община Дупница

Заповед на Директора за прием за учебната 2024-2025 година

Заповед на Директора за прием за учебната 2024-2025 година