Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

История

        На 12 май 1952 година сред тютюневите ниви на квартал „Подина” се открива ЦДГ №7, по-късно преименувана на ЦДГ "Калина", а днес ДГ "Калина". Осем души персонал и две групи деца поставят началото на най-голямата днес детска градина в област Кюстендил.

       В края на осемдесетте години Седма градина има девет групи с 320 деца и 47 души персонал.

       По традиция в „Калина” работят най-добрите детски учителки в Дупница. Здравите педагогически традиции се поставят от първата директорка Гюрица Начева, която ръководи детската градина 26 години. С отличието „Неофит Рилски” са наградени учителките Емилия Христоскова, Емилия Радева, Милка Божилова и Мария Теодосиева.

       ДГ „Калина” осигурява добра среда за възпитание, като се стреми да дава на децата всичко, което им е нужно, за да растат здрави, умни и възпитани.

       Образователният модел на ДГ „Калина” е традиционен с основен акцент на български език и математика. 

       Вече 15 години тук се реализират и допълнителни занимания – английски език, народни танци, таекуон-до, художествена гимнастика, футбол.

       Детската градина е първата в страната, която през 1998 г. започва прием на деца с увреждания. За тях Родителското настоятелство на детската градина е реализирало три проекта, финансирани от международни донорски организации. 

       От 2010 към детската градина работи Дневен център за деца с увреждания, в който работят логопед, психолог, специален педагог, социален работник и рехабилитатор. Центърът се посещава от 36 деца със специални образователни потребности – всички интегрирани в масовите групи на детската градини и в съседните училища.

       В ДГ „Калина” знаем, че в утрешния ден нашите деца ще бъдат достойни граждани на Дупница и на България и с гордост ще се наричат европейци.

"Звездички" - ДГ Калина - Дупница
"Калинки" - ДГ Калина - Дупница
"Патета" - ДГ Калина - Дупница
"Пчелички" - ДГ Калина - Дупница
"Зайчета" - ДГ Калина - Дупница
"Слънчица" - ДГ Калина - Дупница
"Таралежи" - ДГ Калина - Дупница
"Цветя" - ДГ Калина - Дупница