Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

ЕКИП на ДГ "Калина"

Анна Михайлова – директор

Педагогически специалисти

Анастасия Димитрова – учител

Анжела Дамянова – учител

Весела Клисарска – старши учител

Вяра Томова-Дечева – старши учител по музика

Десислава Граховска – ресурсен учител

Десислава Митова – учител

Елвира Райчева – ресурсен учител

Елена Миланова – старши учител

Елза Иванова – старши учител

Емилия Карабельова – старши учител

Илияна Михайлова – учител

Илка Кирилова– старши учител

Йоана Ранчева-Васева – учител

Йорданка Павликянова – старши учител

Малинка Василева – главен учител

Мария Георгиева – психолог

Мая Николова – старши учител

Милена Гогова – учител

Моника Маноилова - старши учител 

Полина Таскова – учител

Петя Еленкова – учител

Спаска Паликарска – учител

Цветелина Стоичкова – старши учител

Администрация

Емилия Мешинкова – счетоводител

Силвия Югова – домакин

Медицински специалист

Ваня Енчева

Помощник-възпитатели

Александрия Стоянова – помощник-възпитател

Гергана  Дерменджиева – помощник-възпитател

Добринка Андонова – помощник-възпитател

Елена Челенкова – помощник на учителя

Иванка Митова – помощник на учителя

 Кристина Йорданова – помощник-възпитател

Малинка Симеонова – помощник-възпитател

Мария Павлевчева – помощник-възпитател

Митка Алексиева – помощник-възпитател

Радостина Костадинова – помощник-възпитател

Сашка Манова – помощник-възпитател

Стефка Мухчинова – помощник на учителя

Цветанка Васева – помощник-възпитател

Кухненски работници

Димитричка Искрева – готвач

Елза Кожушкова – пом.готвач

Валентина Клисарска – работник, кухня

Радостина Павлова – работник, кухня

Други

Райчо Биволев – работник поддръжка

Ангел Христов - охрана