Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

Заедно в първи клас

В ДГ „Калина“ се проведе среща между родителите  на бъдещите първокласници, учители и директори от училищата в град Дупница.

С тази среща бе поставено началото на една ползотворна инициатива за прехода между институциите.