ДГ Калина
Детска градина в град Дупница

Транспорт

 

8.00  - ЖК «БИСТРИЦА» - Дневен център

15.00 - Дневен център - ЖК «БИСТРИЦА»    

12.30 - с.Ресилово - Дневен център

16.30 - Дневен център – с.Ресилово

 

     Транспорт се отпуска, когато децата са повече от две.

 

     При транспортиране на децата те задължително се придружават от социалния работник или друго лице от персонала.Децата се предават задължително на родителя/учителя след предварителна уговорка

 

     Родителите са длъжни да уведомяват директора или социалния работник  в дните,  когато не желаят да ползват транспорт

 

     Предимство за ползване транспорта на Центъра имат:

  • тези, които ползват инвалидни колички и помощни средства;
  • тези, които живеят на места,отдалечени от автобусни спирки;
  • при съпровождане при интегрирано обучение