Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

Прием в центъра

 

       Постъпването на децата в Дневния център става по желание и избор на родителите.


Децата се приемат в следния ред :

1. Тежест на заболяването – съгласно ТЕЛК

2. Възраст, като се дава предимство на деца от предучилищна възраст с оглед по-ранната рехабилитация:

  • деца в ранна детска възраст, наскоро диагностицирани или с предстоящо диагностициране;
  • деца до 7 г. възраст, приети направо в масовите групи на детска градина или след определен целодневен престой в Дневния център;
  • деца в училищна възраст.

 

Необходими документи за прием :

1. Направление от ДСП за ползване на социални услуги.

2. Копие от удостоверение за раждане на детето.

3. Решение на ТЕЛК или ЛКК.

4. Социален доклад, оценка на потребностите , план за действие, както и данни за специалните му нужди, предоставени от ДСП.

5. Договор за предоставяне на услугата между Дневния център и родителя.

 

"Звездички" - ДГ Калина - Дупница
"Калинки" - ДГ Калина - Дупница
"Патета" - ДГ Калина - Дупница
"Пчелички" - ДГ Калина - Дупница
"Зайчета" - ДГ Калина - Дупница
"Слънчица" - ДГ Калина - Дупница
"Таралежи" - ДГ Калина - Дупница
"Цветя" - ДГ Калина - Дупница