Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

Материална база

 

       Сградата на дневния център е пристроена към ЦДГ „ Калина” гр. Дупница върху терена на детската градина. Дневният център се намира  на първия етаж на детската градина и разполага с новопостроена площ от 130 кв. м. плюс 60 кв. м. от съществуващата вече сграда на градината, в които  са разположени:

  • два логопедични кабинета;
  • кабинет на психолога;
  • зала  за игра и рехабилитация, в която децата  релаксират чрез приятни за тях дейности,  оборудвана със сух басейн, обособено място за игра и специализирани уреди  за кинезитерапия;
  • специализирана зала за познавателно развитие   на децата, оборудвана с кътове за индивидуална работа и два компютъра с интернет достъп;
  • стая  за мултисензорно въздействие, оборудвана за корекция и развитие качествата на различните възприятия: зрителни, слухови, тактилни, обонятелни, чрез редуване на стимулите или чрез комплексно въздействие върху всички сетива, която е и  спално помещение;
  • кът за хранене за хранене в близост до сервизните помещения на детската градина, като храната се приготвя в кухнята на детската градина;
  • гардеробна за децата от Центъра;
  • медицински кабинет.