Google Plus
ДГ "Калина"
Детска градина в град Дупница

Дейности в дневния център

 

       Основните дейности в дневния център целят ограничаването на социалната изолация, в която се намират децата със специални образователни потребности. Процесът на социална интеграция е стъпаловиден и включва реализацията на разнообразни програми, съобразен с конкретните нужди на децата.


       Те се осъществяват по график в зависимост от това дали децата ползват дневна или полудневна форма на грижа и включват:

  • Терапевтична работа - индивидуална и/ групова - логопедична, лечебна физкултура, психомоторика;
  • Психологична консултация и оценка на нуждите на детето и неговото семейство;
  • Психосензорна стимулация, групова и индивидуална, чрез разнообразни сензорни упражнения;
  • Придобиване на различни умения, вкл. умения за общуване и работа в група, оползотворяване на свободното време, развлечения, както и за разширяване на кръгозора и „откривателство" чрез допълнителни занимания с децата от масовите групи на детската градина- народни танци, баскетбол, футбол, таекуон-до и спортни танци;
  • Услуги за родители - информиране за спецификата на конкретното увреждане на тяхното дете, консултиране с оглед подобряване на грижите за детето от най-ранна възраст, насочване към консултации със специалисти извън Дневния център при необходимост, които могат да са полезни за семейството и детето.
"Звездички" - ДГ Калина - Дупница
"Калинки" - ДГ Калина - Дупница
"Патета" - ДГ Калина - Дупница
"Пчелички" - ДГ Калина - Дупница
"Зайчета" - ДГ Калина - Дупница
"Слънчица" - ДГ Калина - Дупница
"Таралежи" - ДГ Калина - Дупница
"Цветя" - ДГ Калина - Дупница